UEH tổ chức họp giao ban khối Quản lý

Nhằm đánh giá tiến độ các hoạt động đạt được khi thực hiện nhiệm vụ chung của UEH được triển khai đầu năm và định hướng hoạt động theo từng mảng công tác trong học kỳ cuối năm 2017. Sáng ngày 13/9/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, UEH tổ chức họp giao ban khối Quản lý.

Tham dự buổi giao ban, về phía lãnh đạo trường có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị khối Quản lý thuộc UEH.

Nội dung của phiên họp giao ban  xoay quanh 05 nội dung cơ bản:

1. Về hoạt động Đào tạo

- Rà soát việc triển khai Chương trình tiên tiến quốc tế UEH khóa 43, 42 và cao học;

- Triển khai tuyển sinh nghiên cứu sinh theo Thông tư 08/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Rà soát việc triển khai luận văn thạc sĩ theo hai hướng: nghiên cứu và ứng dụng;

- Nâng cao chất lượng luận án tiến sĩ và hỗ trợ nghiên cứu sinh công bố quốc tế đối với những luận án có chất lượng tốt;

- Tổ chức Lễ khai giảng, tốt nghiệp theo quy định mới;

- Áp dụng mạnh mẽ hình thức học trực tuyến UEH-LMS gắn liền với kiểm tra giảng dạy trực tuyến;

- Rà soát xây dựng những chương trình đào tạo mới và đưa vào tuyển sinh năm 2018;

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh hệ VLVH;

- Tập huấn đội ngũ coi thi của trường;

- Rà soát để giảm thủ tục hành chính, học vụ…theo hướng tạo thuận lợi cho người học;

- Rà soát công tác in ấn, bảo quản, cấp phát phôi văn bằng các cấp, phôi bản sao văn bằng…

- Hoàn chỉnh sắp xếp các môn học ở các khoa để áp dụng cho học kỳ cuối năm 2018.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Triển khai thành công 2 hội thảo quốc tế: Hội thảo Thụy Sĩ - ASEAN (SALT) phối hợp với Đại học Tây Bắc Thụy sĩ; Hội thảo của Tạp chí PTKT;

- Tổ chức các seminar về công bố quốc tế;

- Thúc đẩy các khoa/viện chủ động tham gia hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH;

- Tọa đàm về sửa đổi chính sách và giải pháp để thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế.

3. Công tác quản trị trường đại học

- Tiếp tục triển khai các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, trong đó có lớp Pre EMI và EMI;

- Thực hiện luân chuyển viên chức;

- Nghiên cứu để có giải pháp cho nghiên cứu sinh, người đã tốt nghiệp tiến sĩ đang làm việc ở nước ngoài gắn kết với UEH để công bố quốc tế;

- Xây dựng Đề án tăng cường năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý của giảng viên và cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo;

- Tổ chức Hội nghị tuyển sinh của UEH đầu tháng 12/2017;

- Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức và người học;

- Xây dựng và tổ chức tập huấn đưa phần mềm quản lý làm thêm giờ vào hoạt động từ tháng 01/2018;

- Triển khai sử dụng bộ dữ liệu dùng chung của trường;

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết quan hệ giữa UEH với cộng đồng doanh nghiệp;

- Triển khai các bước để hình thành Phân hiệu ĐBSCL và Trường quốc tế ISB;

- Triển khai xây dựng cơ sở B và cơ sở Nam Thành phố.

4. Đối với các khoa, viện, tạp chí

- Triển khai thành công Chương trình tiên tiến quốc tế UEH bậc đại học và cao học: rà soát, phân công giảng dạy, chuẩn bị tài liệu học tập, viết case study;

- Khuyến khích các khoa tăng các môn học giảng bằng tiếng Anh, có lớp chuyên giảng bằng tiếng Anh; viết và bảo vệ đề tài khoa học, luận văn, luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh;

- Sắp xếp giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tiếng Anh và giảng viên học lấy chứng chỉ EMI;

- Thực hiện phương châm “xem người học là trung tâm”,  có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ phục vụ người học;

- Gắn kết với các địa phương, hiệp hội… để giới thiệu tiềm năng, ký kết hợp tác với từng địa phương trên 04 phương diện: Đào tạo, nghiên cứu, phản biện và tư vấn chính sách;

- Triển khai các nội dung để nâng cấp Tạp chí PTKT theo chuẩn Scopus;

- Mỗi khoa, viện xây dựng Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh ở đơn vị mình.

5. Một số giải pháp chuẩn bị tham gia các bảng xếp hạng trường đại học

- Thực hiện phân công các đơn vị công bố thông tin của bảng xếp hạng Webometric;

- Giải pháp tăng số bài công bố quốc tế;

- Tăng giảng viên có trình độ tiến sĩ;

- Tái cấu trúc Portal theo hướng tiếp cận người học, đối tác bên ngoài; tăng cường thông tin trên trang tiếng Anh.

Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng dịch vụ theo chức năng của đơn vị mình.

Một số hình ảnh tại buổi họp giao ban:

Tổng quan buổi giao ban

Thầy Nguyễn Đông Phong phát biểu tại buổi giao ban

Lãnh đạo trường và các đơn vị trao đổi ý kiến tại buổi giao ban

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.