UEH công bố 6 chiến lược khác biệt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh (đến năm 2020) trong cuộc họp giao ban giữa Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Để thực hiện tốt mục tiêu chung của Trường là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo hướng theo chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội, triển khai chiến lược phát triển Trường trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu và đẩy nhanh các hoạt động hội nhập quốc tế của Trường. Sáng ngày 08/02/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức buổi họp giao ban giữa Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Thông qua buổi họp, Hiệu trưởng triển khai định hướng công việc trong năm 2017, qua đó các đơn vị xây dựng thành chương trình hành động cụ thể.

Tham dự buổi họp giao ban có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Thế Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Tấn Bửu - Chủ tịch Công đoàn trường cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

Trong buổi họp, Thầy Nguyễn Đông Phong đã khái quát các nhiệm vụ cụ thể của UEH trong năm 2017 như sau:

1. Về đào tạo: Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh các khóa, hệ; Tích cực triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH; Nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng luận án tiến sĩ, hỗ trợ NCS công bố quốc tế đối với những luận án có chất lượng tốt; Triển khai chương trình đào tạo CEO cho các bệnh viện và chương trình đào tạo Cử nhân quản trị bệnh viện;…

2. Về Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Triển khai thành công 03 hội thảo quốc tế (Hội thảo về Kinh tế - Luật; Hội thảo Thụy Sĩ - ASEAN; Hội thảo của Tạp chí Phát triển kinh tế thuộc Đề án nâng cấp theo chuẩn Scopus); Đẩy mạnh việc quản lý các dự án quốc tế của UEH và của các khoa/viện; Triển khai thực hiện cam kết đã ký với các đối tác nước ngoài; Tổ chức các Seminar về công bố quốc tế ….

3. Về Quản trị trường đại học: Hoàn thiện bộ máy tổ chức như: Định biên nhân sự; Thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021; Luân chuyển viên chức theo định kỳ; Triển khai các chương trình bồi dưỡng cho viên chức UEH như: các lớp ngắn hạn, Pre EMI và EMI; Thu thập ý kiến từ người học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên; Kiểm định 4 chương trình đào tạo bởi tổ chức FIBAA và chuẩn bị kiểm định AUN trường đại học; Hoàn thành Đề án Đại học vùng, Đề án Đại học thông minh; Triển khai xây dựng cơ sở B và Nam Thành phố;….

4. Đối với các khoa, viện, tạp chí: Đẩy mạnh hội thảo nâng cao phương pháp giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn; Có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ phục vụ người học; Chủ động các bước hình thành ngành và chuyên ngành mới (Quản lý đô thị, Kinh tế và quản lý môi trường, lĩnh vực công nghệ, ,,,); Triển khai các nội dung để nâng cấp tạp chí theo chuẩn Scopus;…

5. Đối với các viện, trung tâm: Đẩy mạnh gắn kết với các địa phương, hiệp hội, … từ đó tìm kiếm khách hàng cho các sản phẩm của trường; Chủ động mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua đổi mới chương trình, đảm bảo cam kết về chất lượng nghiên cứu;…

UEH phải năng động và có chiến lược cạnh tranh phù hợp. Vì vậy, UEH xây dựng và thực hiện chiến lược khác biệt (đến năm 2020), cụ thể trên 6 nội dung sau:

1.   Chương trình, giáo trình nước ngoài và trao đổi sinh viên quốc tế;

2.   Phương pháp giảng dạy hiện đại;

3.   Dịch vụ đảm bảo chất lượng, thân thiện;

4.   Sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, thích ứng nhanh với thị trường trong nước và khu vực;

5.   Mạng lưới cựu sinh viên rộng, lớn và thành đạt;

6.   Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu.

UEH tập trung nguồn lực để thực hiện thành công chiến lược khác biệt này.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Tổng quan buổi họp giao ban

Thầy Nguyễn Đông Phong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Lãnh đạo các đơn vị phát biểu trong buổi giao ban

Buổi chiều cùng ngày, Hiệu trưởng cũng đã có buổi gặp mặt các viên chức là thư ký các Khoa/Viện đào tạo/Ban chuyên môn. Với phương châm “Xem người học là trung tâm”, UEH luôn quan tâm đẩy mạnh chất lượng và nội dung phục vụ. Thông qua buổi gặp mặt, lãnh đạo các đơn vị quản lý đã trao đổi về thực trạng phối hợp công việc với các đơn vị Khoa/Viện đào tạo/Ban chuyên môn qua các viên chức là thư ký đơn vị. Các thầy/cô thư ký được cung cấp thêm nhiều nội dung công việc của UEH sắp tới cũng như chỉ đạo của Hiệu trưởng về thái độ phục vụ người học.

Tổng quan buổi gặp mặt giữa Hiệu trưởng và viên chức là Thư ký Khoa/Viện đào tạo/Ban chuyên môn

Thầy Nguyễn Đông Phong phát biểu trong buổi họp mặt

Lãnh đạo các đơn vị quản lý trao đổi nội dung công việc phối hợp giữa đơn vị và viên chức là thư ký

Đại diện các thư ký Khoa/Viện đào tạo/Ban chuyên môn phát biểu trong buổi gặp mặt

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng