Giới Thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng của UEH.

Xem

Cơ cấu nhân sự

Xây dựng chiến lược truyền thông và quan hệ công chúng; Xây dựng quy trình thực hiện công việc; Đào tạo, bồi dưỡng nội bộ Phòng; Quản lý tài chính; Phụ trách IT, website và dữ liệu của Phòng; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Công việc hành chính, cơ sở vật chất.

Xem

Chương trình năm

Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động

Xem

Đối tác UEH

Just to share more about our organisation with you, Garena was founded in 2009 and recently valued at US$3.75b by The Wallstreet Journal. We have presence in more than 7 countries in South East Asia and Taiwan, with products spanning from games, payments as well as e-commerce. We pride ourselves for our abilities to localize our products to cater to the unique needs of our users in every market.

Xem

Thư viện truyền thông

Hình ảnh

Thư viện truyền thông - Hình ảnh.

Xem

Video Clip

Thư viện truyền thông - Video Clip.

Xem

Bản tin

Thư viện truyền thông - Bản tin.

Xem

Góc báo chí

Báo chí nói về UEH.

Xem

Sự kiện

Xem tất cả