Cơ cấu nhân sự

 

  

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG MARKETING - TRUYỀN THÔNG

-------------------------------------------

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ

 

STT

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

1

 

Trương Minh Kiệt

Thạc sĩ Kinh tế
Trưởng phòng

► 38235139/ 0913728649

► minhkiet@ueh.edu.vn

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing - Truyền thông

Phụ trách chính các mảng:

- Quan hệ đối tác doanh nghiệp

- Marketing và truyền thông tuyển sinh

- Tổ chức sự kiện

- Xử lý khủng hoảng

Công tác khác:

- Tổng Thư ký UEH Alumni

2

 

Nguyễn Thanh Sử

Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng

► 38235139/ 0986868768

► thanhsu.nguyen@ueh.edu.vn

Phụ trách chính các mảng:

- Marketing và truyền thông thương hiệu Trường

- Quản lý hình ảnh thương hiệu

- Truyền thông gắn kết nội bộ, phối hợp truyền thông Văn hóa UEH

- Quản lý hoạt động cộng đồng Alumni;

Công tác khác:

- Bí thư Chi bộ phòng Marketing - Truyền thông.

3

 

Hà Minh Trang

Thạc sĩ Kinh tế

Phụ trách Truyền thông nội bộ

► 38235778 (Ext. 18)/ 0974274196

► tranghm@ueh.edu.vn

 

* Phụ trách các đầu việc:

- Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông gắn kết nội bộ;

- Quản lý Phòng Truyền thống và lưu trữ các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử, truyền thống của Trường; Biên soạn và cập nhật lịch sử Trường.

- Triển khai Bản tin Trường;

- Phối hợp truyền thông Văn hóa UEH

- Quản lý nội dung và hình thức Portal UEH - phiên bản tiếng Việt và Website Phòng;

- Quản lý hệ thống dữ liệu truyền thông của UEH và dữ liệu Phòng (hình ảnh, video, thông tin)

- Quản lý vận hành công tác quay phim, chụp hình.
4

 

Lê Thị Hạnh An

Thạc sĩ Kinh tế

Phụ trách Truyền thông tuyển sinh

► 0903389244

► anlth@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

- Xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu Trường;

- Sáng tạo thông điệp và chuyển tải thông tin truyền thông;

- Quản lý nội dung và hình ảnh các kênh truyền thông UEH;

- Marketing và truyền thông tuyển sinh: Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông tuyển sinh thu hút người học;

- Quản lý bộ nhận diện thương hiệu;

- Phát triển ý tưởng sáng tạo trong thiết kế chương trình.

5

 

Trương Tố Như

Cử nhân Kinh tế

Phụ trách Quan hệ công chúng

► 0914029029

► nhutt@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

- Phát triển, chăm sóc, triển khai thỏa thuận hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác

- Phát triển mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông; theo dõi thông tin liên quan đến Trường trên internet;

- Tổ chức sự kiện;

- Xử lý khủng hoảng;

- Quản lý vận hành hoạt động thiết kế.

6

 

Ngô Mai Thùy Chi
Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

► 38235778 (Ext. 11)/ 0983853364

► thuychi@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

- Phát triển, chăm sóc, triển khai thỏa thuận hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác; 

- Tổ chức sự kiện;

- Quản lý hành chính của phòng

* Công tác khác:

- Tổ trưởng nữ công

7

 

Lưu Mỹ Ngọc
Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

► 38235778 (Ext. 16)/ 0942402634

► ngoclm@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

- Xây dựng và viết content mạng xã hội hàng ngày.

- Triển khai thực hiện các chiến dịch truyền thông hệ đại học chính quy;

- Quản lý danh mục và nội dung các kênh mạng xã hội (kênh trường và các đơn vị trực thuộc);

- Lắng nghe, triển khai xử lý khủng hoảng trên các kênh mạng xã hội;

- Hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông kênh mạng xã hội

* Công tác khác:

- Tổ trưởng công đoàn

8

 

 

Dương Thị Thùy Trang
Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

► 38235778 (Ext. 12)/ 0907690557

► trangdtt@ueh.edu.vn

 

* Phụ trách các đầu việc:

- Viết content truyền thông bên ngoài và nội bộ

- Quan hệ báo chí;

- Booking báo chí;

- Hỗ trợ triển khai Bản tin Trường;

- Hỗ trợ chụp hình, lấy tin các sự kiện.

9

 

Nguyễn Thanh Thư
Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

► 38235778 (Ext. 19)/ 0362739080

► thunt@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý admin, kĩ thuật và giao diện các kênh nội bộ trường;

- Theo dõi kênh truyền thông các đơn vị (Web, Email, LCD, Fanpage);

- Triển khai thực hiện các chiến dịch truyền thông tuyển sinh hệ Sau Đại học, Vừa làm vừa học và Khóa học ngắn hạn;

- Triển khai các dự án nâng cấp website/ portal UEH và cổng tuyển sinh;

- Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm phát sinh từ các đơn vị