Cơ cấu nhân sự

 

Stt Họ tên - Chức vụ Phụ trách
1

Nguyễn Thanh Sử

Thạc sĩ Kinh tế
Phó Trưởng phòng

38235778 (Ext. 15)

0986868768

thanhsu.nguyen@ueh.edu.vn

* Phụ trách các mảng công việc:

-    Xây dựng chiến lược quan hệ công chúng;

-    Phát triển và quản lý mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp;

-    Phát triển và quản lý mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác;

-    Truyền thông tuyển sinh loại hình đại học vừa làm vừa học;

-    Quản lý hệ thống dữ liệu truyền thông của UEH;

-    Theo dõi các tin tức liên quan đến UEH, và lĩnh vực giáo dục-đào tạo;

-     Quản lý các hoạt động huy động nguồn lực xã hội của các đơn vị thuộc UEH;

-     Phối hợp Ban Liên lạc Cựu sinh viên (UEH-Alumni) tổ chức các hoạt động đối với cựu sinh viên;

-     Hỗ trợ công tác quan hệ công chúng cho các đơn vị thuộc UEH;

-     Quản lý webiste UEH – ALUMNI;

      -     Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Phòng.

* Công tác khác:

       -    Tổng Thư ký UEH-Alumni.
2

Phan Ngọc Anh
Thạc sĩ Kinh tế

Phó Trưởng phòng

38235778 (Ext. 18)

0905237997

anhpn@ueh.edu.vn

* Phụ trách các mảng công việc:

-     Xây dựng chiến lược truyền thông;

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các Bộ/ngành, vùng, địa phương;

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các cơ quan truyền thông;

-     Quảng bá thương hiệu UEH trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

-     Chuyển tải thông điệp về sản phẩm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của UEH đến cộng đồng nhanh chóng và hiệu quả;

-     Thiết lập hệ thống truyền thông nội bộ UEH;

-     Quản lý Cổng tuyển sinh UEH; xây dựng nội dung và hình thức phiên bản tiếng Anh/các chuyên mục phiên bản tiếng Việt của Portal UEH; quản lý các tài khoản online của UEH;

-     Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo và nghiên cứu của UEH trong cả nước, tiến tới quảng bá ra khu vực ASEAN;

-     Truyền thông tuyển sinh loại hình đại học chính quy và sau đại học;

-     Tổ chức thực hiện các ấn phẩm truyền thông về UEH;

-     Quản lý hệ thống chỉ dẫn, hệ thống nhận diện, hệ thống tặng phẩm UEH;

-     Hỗ trợ công tác truyền thông cho các đơn vị thuộc UEH;

-     Quản lý website, dữ liệu của Phòng; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin các hoạt động của Phòng;

-      Đào tạo, bồi dưỡng nội bộ Phòng;

-      Quản lý tài chính, hành chính và cơ sở vật chất của Phòng.

* Công tác khác:

-      Bí thư chi bộ Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng;

-      BCH Công đoàn Trường.

3

Ngô Mai Thùy Chi
Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

38235778 (Ext. 11)

0983853364

thuychi@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp;

-     Xây dựng nội dung truyền thông mảng quản lý khoa học, hợp tác và liên kết đào tạo quốc tế;

-     Quản lý và giám sát các hoạt động huy động nguồn lực xã hội của các đơn vị thuộc UEH;

-     Hỗ trợ công tác truyền thông và quan hệ công chúng cho các đơn vị thuộc UEH;

-     Thực hiện công việc hành chính, quản lý cơ sở vật chất của Phòng;

-     Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo và nghiên cứu của UEH;

-     Xây dựng quy trình thực hiện công việc của cá nhân.

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các cơ quan truyền thông;

-     Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông về UEH.

* Công tác khác:

      -     Tổ trưởng Công đoàn Phòng.
4

Trần Thị Thúy Hải
Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38235778 (Ext. 14)

0976339698

haittt@ueh.edu.vn

* Phụ trách các mảng công việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác;

-     Xây dựng nội dung truyền thông mảng đào tạo đại học chính quy;

-     Quản lý nội dung và hình thức Cổng tuyển sinh UEH;

-     Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông về UEH;

-     Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin các hoạt động của Phòng;

-     Xây dựng quy trình thực hiện công việc của cá nhân.

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp;

-     Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo và nghiên cứu của UEH;

* Công tác khác:

    
5

Dương Thị Thùy Trang
Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

38235778 (Ext. 12)

0907690557

trangdtt@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

-     Xây dựng nội dung và hình thức phiên bản tiếng Anh - Portal UEH;

-     Phụ trách triển khai chương trình TEDxUEH;

-     Quản lý và thực hiện truyền thông trên hệ thống LED và LCD;

-     Xây dựng nội dung truyền thông hoạt động quản trị nhà trường và hoạt động các khoa/viện/ban chuyên môn;

-     Xây dựng quy trình thực hiện công việc của cá nhân.

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

-     Quản lý các tài khoản trên mạng của UEH: Youtube, facebook, instagram, flickr; theo dõi các tin tức liên quan đến UEH, và lĩnh vực giáo dục-đào tạo; cung cấp nội dung cho website Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn);

-      Phối hợp Ban Liên lạc Cựu sinh viên (UEH-Alumni) tổ chức các hoạt động đối với cựu sinh viên.

* Công tác khác:

     
6

Lưu Mỹ Ngọc
Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

38235778 (Ext. 16)

0942402634

ngoclm@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các cơ quan truyền thông;

-     Xây dựng nội dung truyền thông mảng đào tạo đại học vừa làm vừa học;

-     Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ Phòng;

-     Thực hiện các chuyên mục trên Portal UEH - phiên bản tiếng Việt: Giới thiệu, banner, thành tựu, đối tác UEH, cựu sinh viên và I love UEH;

-     Thiết kế và quản lý hệ thống chỉ dẫn, hệ thống nhận diện, hệ thống tặng phẩm UEH;

-     Quản lý các tài khoản trên mạng của UEH: Youtube, facebook, instagram, flickr;

-     Lập dự toán và thanh, quyết toán;

-     Xây dựng quy trình thực hiện công việc của cá nhân.

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các Bộ/ngành, vùng, địa phương;

-     Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo và nghiên cứu của UEH;

* Công tác khác
7

Hàng Nhật Quang
Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

38235778 (Ext. 17)

0983339037

hangnhatquang@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các Bộ/ngành, vùng, địa phương;

-     Xây dựng nội dung truyền thông mảng đào tạo sau đại học;

-     Thực hiện chuyên mục sự kiện trên Portal UEH - phiên bản tiếng Việt;

-     Thiết lập và quản lý hệ thống dữ liệu truyền thông của UEH;

-     Quản lý website và dữ liệu của Phòng;

-     Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Phòng;

-     Xây dựng phương án truyền thông cơ sở;

-     Xây dựng phương án quản lý thương hiệu UEH các đơn vị đối tác;

-     Chụp hình các sự kiện của UEH;

-     Viết bài để truyền thông các các sự kiện của UEH tổ chức trên Portal UEH;

-     Bản tin UEH ALUMNI;

-     Theo dõi các tin tức liên quan đến UEH, và lĩnh vực giáo dục-đào tạo; cung cấp nội dung cho website Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn);

-     Xây dựng quy trình thực hiện công việc của cá nhân.

* Hỗ trợ chính các đầu việc:

-     Phát triển và quản lý mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác;

-     Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo và nghiên cứu của UEH;

* Công tác khác

      -     Phó Bí thư Chi bộ phòng.