Chương trình tư vấn nhập học trực tuyến “Design Your Future From Day One”: sự kiện không thể bỏ lỡ dành cho tân sinh viên Khóa 49 - ĐHCQ

Với mục đích chia sẻ và hướng dẫn các thủ tục nhập học để tránh sai sót dành cho tân sinh viên Khóa 49 và phụ huynh đồng thời hỗ trợ tân sinh viên trong quá trình lựa chọn chương trình học (Tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chuẩn), Đại học Kinh tế TP.HCM - UEH tổ chức chương trình Chương trình tư vấn nhập học trực tuyến với chủ đề “Design Your Future From Day One”.

Nội dung tư vấn:

  • Hướng dẫn nhập học với 06 bước quan trọng sau khi trúng tuyển dành cho K49;
  • Học phí, học bổng, tín dụng học tập và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên;
  • Thấu hiểu các lựa chọn chương trình học: Tiếng Anh toàn phần, Tiếng Anh Bán phần, Chuẩn;
  • Chương trình Pre-welcome của Khoa/Viện.

Thời gian & link tham gia tư vấn: Tân sinh viên tham gia theo đúng lịch đã gửi trong email thông báo trúng tuyển.

 

STT

Khoa/Viện đào tạo

Chương trình đào tạo

Thời gian: 19h00 ngày 25/8/2023

Link tham gia: https://nhaphoc.ueh.edu.vn/tuvan/

Meeting code: Đã gửi trong email thông báo trúng tuyển

1

Khoa du lịch

Quản trị khách sạn

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Song ngành Tiếng Anh thương mại - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2

Khoa Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán công

Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế

Kiểm toán

Song ngành Kế toán doanh nghiệp - Thuế

3

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Kinh doanh quốc tế

Marketing

Kinh doanh thương mại

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế

4

Khoa Ngân hàng

Ngân hàng

Thị trường chứng khoán

5

Khoa Tài chính

Tài chính

Đầu tư tài chính

Bảo hiểm

Tài chính quốc tế

Song ngành Bảo hiểm - Tài chính

6

Khoa Lý luận chính trị

Kinh tế chính trị

Song ngành Kinh tế chính trị - Luật và quản trị địa phương

7

Khoa Ngoại ngữ

Tiếng Anh thương mại

Song ngành Tiếng Anh thương mại - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thời gian: 19h00 ngày 25/8/2023

Link tham gia: https://go.ueh.edu.vn/KSVK49

Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng Microsoft Teams.

8

UEH - Phân hiệu Vĩnh Long

15 Chương trình đào tạo đa lĩnh vực

Thời gian: 19h00 ngày 26/8/2023

Link tham gia: https://nhaphoc.ueh.edu.vn/tuvan/

Meeting code: Đã gửi trong email thông báo trúng tuyển

9

Khoa Toán Thống kê

Thống kê kinh doanh

Toán tài chính

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

10

Khoa Quản trị

Quản trị

Quản trị khởi nghiệp

Quản trị bệnh viện

Kinh doanh số

11

Khoa Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế đầu tư

Thẩm định giá và Quản trị tài sản

Quản trị nhân lực

Bất động sản

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

12

Khoa Luật

Luật kinh tế

Luật kinh doanh quốc tế

13

Khoa Quản lý nhà nước

Quản lý công

Song ngành Quản lý công - Luật và quản trị địa phương

14

Khoa công nghệ thông tin kinh doanh

An toàn thông tin

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

Thương mại điện tử

Khoa học dữ liệu

Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kinh doanh

15

Khoa Thiết kế truyền thông

Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện

16

Viện Công nghệ thông minh và tương tác

Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)

Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)

17

Viện Đô thị thông minh và quản lý

Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

18

Viện Đổi mới sáng tạo

Công nghệ và đổi mới sáng tạo

Công nghệ tài chính (Fintech)

19

Viện Đào tạo quốc tế ISB

Cử nhân tài năng ISB BBUS

Cử nhân ASEAN Co-op

20

Khoa Kinh doanh quốc tế Marketing

Công nghệ Marketing

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

21

Khoa Tài chính công

Thuế

Tài chính công

Song ngành Kế toán doanh nghiệp - Thuế