Hội thảo: "Công cụ Toán - Thống kê hiện đại: Lý thuyết và ứng dụng, lần 4 - năm 2022"

Nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác về nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm và ứng dụng giữa các trường Đại học có giảng dạy các chuyên ngành về Toán và thống kê; cũng như hướng đến mục tiêu giới thiệu các công cụ Toán – Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế và tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (khoa Toán – Thống kê), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (khoa Toán kinh tế, khoa Thống kê), trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (khoa Thống kê Tin học);  trường Đại học Quy Nhơn (khoa Toán – Thống kê) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia

“CÔNG CỤ TOÁN – THỐNG KÊ HIỆN ĐẠI : LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG,  LẦN 4 – NĂM 2022

Thời gian và hình thức hội thảo

Thời gian tổ chức: ngày 11 tháng 11 năm 2022

Hình thức: Kết hợp trực tiếp (tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và trực tuyến trên nền tảng Cisco Webex (sức chứa 1000 thành viên)

Chủ đề hội thảo

Bài viết gửi về hội thảo có thể có các nội dung sau

 • Giới thiệu các lý thuyết, phương pháp, cũng như mô hình Toán học, Toán ứng dụng, Thống kê, Thống kê ứng dụng, Kinh tế lượng và Kinh tế lượng ứng dụng;
 • Các thuật toán học máy, học sâu trong khoa học dữ liệu
 • Các ứng dụng của công cụ Toán – Thống kê và khoa học dữ liệu trong nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Kinh tế, Tài chính, Công nghệ, Môi trường; Sinh học; Y học; Dược; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Xã hội học; Khoa học Giáo dục và các lĩnh vực khác.
 • Hoặc bất kỳ nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

Quy định bài viết

Bài viết gửi về hội thảo có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo có cấu trúc gợi ý theo tập tin mẫu của hội thảo

Quy định cụ thể như sau:

 •   Tiêu đề bài viết và thông tin tác giả cần được nêu rõ ở trang 01 của bài viết như tập tin mẫu. Các mục nhỏ trong bài viết chỉ là gợi ý, tác giả có thể phân chia bố cục bài viết tùy theo nội dung nghiên cứu của riêng mình.
 •   Độ dài bài viết không vượt quá 15000 từ, không bao gồm tài liệu tham khảo và thông tin tác giả.
 •   Bài viết được soạn thảo bằng Microsoft Word với khổ giấy A4, định dạng portrait, cỡ chữ Time New Roman 13, giãn dòng 1.3 và giãn đoạn trên và dưới 6pt.
 •   Khi bắt đầu một đoạn văn, lề trái lùi vào 0,75cm.
 •   Số trang được đánh ở giữa trang, bên dưới của bài báo.
 •   Căn hàng: Căn đều hai bên (Justify).
 •   Các bảng được đánh số. Tiêu đề bảng đặt phía trên bảng, viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên, không in đậm.  Các hình, biểu đồ, bản đồ, lưu đồ... gọi chung là hình, được căn giữa, trình bày ngay sau phần nội dung đề cập đến chúng. Các hình phải có chất lượng tốt, rõ nét.
 •  Các hình trong bài cũng được đánh số, tên tiêu đề của hình viết thường, chỉ in hoa chữ cái đầu tiên và không in đậm.
 •  Công thức toán học trình bày dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa được, không gửi các công thức dưới dạng hình ảnh. Các công thức, phương trình nên được đánh số liên tiếp, trong ngoặc tròn, ở phía bên phải của trang.
 •  Tài liệu tham khảo trình bày theo chuẩn APA

Hội thảo không thu phí đối với người tham dự nhưng người tham dự vui lòng đăng ký trước ngày quy định để công tác chuẩn bị được chu đáo.

 

Các mốc thời gian

 • Hạn cuối nhận bài viết: Ngày 31 tháng 8 năm 2022
 • Ngày thông báo kết quả bài viết: Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 • Ngày hội thảo: Ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

Dự kiến kết quả

 • Hội thảo sẽ lựa chọn các bài viết có chất lượng để xuất bản làm kỷ yếu. Kỷ yếu được xuất bản trực tuyến và có mã ISBN.
 • Kỷ yếu sẽ được xuất bản online sau khi hội thảo diễn ra.
 • Những bài viết có chất lượng có nội dung phù hợp được gửi đăng trên tạp chí JABES (trường Đại học Kinh tế TP.HCM).

 

Hình thức nhận bài

Bài viết tham gia hội thảo gửi về địa chỉ email hoithaottk@gmail.com, tiêu đề email ghi rõ “Hội thảo 2022 - Tên tác giả liên hệ - Tiêu đề thu gọn của bài viết”

Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quí vị.