Hội thảo khoa học “Chính sách thuế trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu”

Chính sách thuế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động kinh tế vĩ mô, việc hoạch định chính sách thuế cần được chú trọng nhằm đảm bảo phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có trong nền kinh tế hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Xuất phát từ sự cần thiết trên, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học, chủ đề “Chính sách thuế trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu”.

Hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức thực tế giữa các giảng viên, người làm nghiên cứu, các nhà làm chính sách, cơ quan thuế, doanh nghiệp về chính sách thuế trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới liên tục thay đổi, biến động như hiện nay.

Nội dung Hội thảo hướng đến thảo luận các vấn đề sau:

(1) Chính sách kích cầu phục hồi kinh tế;

(2) Những vấn đề về thuế suất tối thiểu toàn cầu;

(3) Sự phát triển dịch vụ đại lý thuế;

(4) Tình hình thực tiễn quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

(5) Doanh nghiệp với chính sách thuế trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô, nhà nghiên cứu quan tâm cùng tham dự và trao đổi tại Hội thảo.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Diễm - Ban Thư ký Hội thảo.

Điện thoại: 0939.685.253; Email: diemnt@ueh.edu.vn