HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam”

Kính gửi: Các chuyên gia, luật gia, giảng viên, nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu sinh

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức và người dân. Tháng 04 vừa qua, Nghị định 13/2023/NĐ-CP Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 ở Việt Nam. Với phạm vi điều chỉnh rất rộng, áp dụng cho mọi ngành, nghề, lĩnh vực, văn bản này sẽ tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới. Nghị quyết của Chính phủ cũng đã nêu rõ lộ trình: đến năm 2025, sẽ hoàn thiện khung pháp lý, tiến tới ban hành đạo luật hoàn chỉnh để điều chỉnh vấn đề dữ liệu cá nhân.

Xuất phát từ cơ chế đặt ra nghĩa vụ tuân thủ cho các chủ thể kiểm soát, xử lý dữ liệu, một số quy định trong Nghị định có thể sẽ tác động rất lớn đến chi phí kinh doanh của thương nhân và chủ thể cung ứng dịch vụ số. Làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân? Ở góc độ quản lý, nhà làm luật và thực thi chính sách cần hiểu và thực thi biện pháp bảo vệ dữ liệu ra sao? Về lâu dài, liệu tiếp cận vấn đề dữ liệu dưới góc độ tài sản hoặc hàng hóa công nhằm hướng tới mô hình cân bằng lợi ích có hữu hiệu hơn mô hình bảo vệ quyền riêng tư thông qua trao quyền cho chủ thể dữ liệu cá nhân? Hơn thế, làm sao để giải quyết những thách thức đặt ra từ nhu cầu hài hòa hóa khung pháp lý của Việt Nam với EU và các hiệp định thương mại khu vực bên cạnh giữ vững “chủ quyền số” bản địa?

Trước những yêu cầu trên, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) hợp tác với Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM (UEH-CELG), để tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam”, với thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian: 08h00-11h30, ngày 03/11/2023.

 • Địa điểm: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh

 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

 • Hình thức dự kiến: Trực tiếp (có thể kết hợp trực tuyến).

            Ban Tổ chức hội thảo kính mời các nhà nghiên cứu, luật gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân viết bài cho Hội thảo (Xem thông tin chi tiết tại đây).

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo từ quý chuyên gia, nhà khoa học.

Hội thảo nhận bài qua đường dẫn: https://forms.gle/a6PAHeD8ayEMDJc78.

Mọi thắc mắc về nộp bài, vui lòng liên hệ:TS. Nguyễn Thị Anh, Phó Trưởng Khoa Luật, Sđt: 0937024679 hoặc email đến địa chỉ: uehlawreview@ueh.edu.vn

Trân trọng kính mời!

 Ban Tổ chức hội thảo 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ HỘI THẢO

1.  Các chủ đề viết bài

         Hội thảo tập trung vào thảo luận những vấn đề xoay quanh dữ liệu cá nhân và dữ liệu số trong dòng chảy kinh tế số của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Với tính chất khoa học, hội thảo chấp nhận các bài viết với nhiều lập trường lý thuyết và phương pháp luận khác nhau, tập trung nhưng không hạn chế trong các nội dung sau đây:

 • Khái niệm, đặc điểm, lịch sử, cơ sở lý luận về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

 • Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của quan hệ pháp luật về dữ liệu cá nhân;

 • Bồi thường thiệt hại đối với xâm phạm quyền dữ liệu cá nhân; 

 • Bảo vệ dữ liệu và quyền của người kinh doanh trong môi trường thương mại điện tử;

 • Bảo vệ dữ liệu và phát triển kinh tế vĩ mô;

 • Bảo vệ dữ liệu trong các lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể;

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân qua góc nhìn so sánh;

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự trỗi dậy của công nghệ đột phá và bảo vệ dữ liệu cá nhân;

 • Khung pháp luật quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh nghiệm cho Việt Nam;  

 • Những thuận lợi và thách thức trong xây dựng, thực thi chính sách, quy định pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam;

 • Vấn đề dữ liệu cá nhân xuyên biên giới và lưu trữ dữ liệu cá nhân trong nước;

 • Rào cản kĩ thuật đối với việc thực thi quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

 • Nhận diện thực trạng và hạn chế của công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam và đề xuất giải pháp;

 • …./.

2.Tạp chí bảo trợ và sản phẩm của hội thảo

          Hội thảo có sự tham gia của đại diện Cục an toàn thông tin mạng, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, hội thảo cũng mời tham vấn từ chuyên gia trong lĩnh vực lập pháp, và dự kiến mời đại diện cơ quan Quốc hội tham gia.

          Hội thảo được bảo trợ về chuyên môn bởi Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á (JABES) (Scopus Q1) Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, Đại Học Huế.

          Tài liệu hội thảo (bao gồm chương trình hội thảo, tóm tắt các bài viết được đăng trong kỷ yếu hội thảo) sẽ được gửi đến người tham dự dưới dạng bản điện tử qua mã QR code tại hội thảo hoặc/và bản in, đồng thời được chia sẻ với các cơ quan xây dựng chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam như các cơ quan của Quốc hội (Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường, Viện Nghiên cứu Lập pháp), các cơ quan của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an) và các cơ quan báo chí. Ngoài ra, kỷ yếu hội thảo được xuất bản (có số ISBN) dưới dạng điện tử để lưu trữ làm tài liệu tham khảo.

3.  Các mốc thời gian quan trọng của hội thảo

 • Gửi toàn văn bài viết: trước ngày 30/09/2023.

 • Phản biện và chấp nhận bài viết: trước ngày 15/10/2023.

 • Đăng ký tham dự hội thảo: trước ngày 20/10/2023.

 • Tổ chức Hội thảo: 03/11/2023.

4.  Thông tin gửi bài

Hội thảo chấp nhận các file bài viết dưới định dạng Microsoft Word Document, bao gồm (doc.) hoặc (docx.).

Khi gửi bài, tác giả vui lòng gửi hai văn bản khác nhau. Một văn bản đầy đủ thông tin cá nhân, còn văn bản còn lại thì xóa mọi thông tin cá nhân để phục vụ công tác phản biện.

Hội thảo nhận bài qua đường dẫn nộp bài trên trang web thông tin Hội thảo, hoặc nhận trực tiếp qua biểu mẫu nộp bài, chi tiết như sau:

Trang thông tin Hội thảo: http://conference.ueh.edu.vn/conference/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-du-lieu-ca-nhan-trong-dong-chay-kinh-te-so-viet-nam

Biểu mẫu nhận bài trực tiếp: https://forms.gle/a6PAHeD8ayEMDJc78.

Đặt tên tệp tin theo cú pháp: [HTQG23_HọTênTácGiảChínhRútGọn_Tiêuđềrútgọn].

Ví dụ: HTQG23_HTTu_PhaHeTuTuongQuyenRiengTu

Hoặc: HTQG23_PBChau_QuyenRiengTu&BaoVeDuLieu

Mọi thắc mắc, vấn đề về nộp bài, vui lòng liên hệ: 0937024679 (TS Nguyễn Thị Anh, Phó trưởng Khoa Luật – UEH) hoặc email ehlawreview@ueh.edu.vn