Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đại học bền vững: Cơ hội và Thách thức” (Sustainable University Development: Opportunity and Challenge – SUDOC)

Ban Đề án bền vững UEH trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý chuyên gia nghiên cứu và Quý nhà khoa học, các nghiên cứu sinh viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đại học bền vững: Cơ hội và Thách thức” (Sustainable University Development: Opportunity and Challenge – SUDOC), gọi tắt là Hội thảo SUDOC 2022, được tổ chức bởi Đại học Kinh tế TP.HCM và hơn 10 trường đại học trên thế giới.

  • Thời gian và địa điểm: 08/12/2022 tại Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Hình thức: kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) cùng với các hoạt động thực tế hữu ích (field trip).

Hội thảo khoa học Quốc tế SUDOC 2022 là diễn đàn trao đổi về xu thế tất yếu của việc phát triển đại học bền vững, các trụ cột và các tiêu chuẩn về bền vững, các mô hình xây dựng đại học bền vững cũng như những cơ hội và thách thức mà trường đại học phải đối mặt; đồng thời, hội thảo cùng bàn về vai trò và cơ hội cho giáo dục đại học trong thực hiện và liên kết với các tổ chức bên trong và ngoài để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (17 Sustainable Development Goals - SDGs) do Liên hợp quốc phát động nhằm đưa thế giới đi tới một tương lai bền vững vào năm 2030. Hội thảo SUDOC 2022 là nơi chia sẻ các thành quả nghiên cứu, kết nối mạng lưới những người quan tâm và hành động vì sự phát triển bền vững trong cộng đồng học thuật, doanh nghiệp và công chúng trong nước và quốc tế.

CHỦ ĐỀ:

Chủ đề 1: Mô hình Đại học bền vững - Các cách tiếp cận và vận hành thông qua các hoạt động cốt lõi trong trường đại học

- Các mô hình phát triển bền vững trong trường đại học

- Thực tiễn thực hiện phát triển bền vững của các trường đại học trên thế giới

- Các tiêu chí đánh giá tính bền vững của trường đại học

- Đề xuất mô hình phát triển đại học bền vững

Chủ đề 2: Hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học hướng đến mục tiêu phát triển bền vững: Các dự án tiêu biểu

- Vai trò của hoạt động nghiên cứu trong phát triển đại học bền vững

- Các dự án sinh viên với sản phẩm nghiên cứu thể hiện hành động bền vững

- Các ý tưởng, giải pháp hàn lâm cho hoạt động nghiên cứu vì mục tiêu phát triển bền vững

Chủ đề 3: Mô hình Đại học xanh – kinh nghiệm và giải pháp

- Các mô hình xây dựng và vận hành khuôn viên trường đại học bền vững

- Thực tiễn vận hành khuôn viên trường đại học không rác thải

- Đại học xanh (Green Campus): kinh nghiệm thực hiện và giải pháp cho các trường đại học

Chủ đề 4: Quan điểm về “Cộng đồng” trong hành động bền vững của trường đại học

- Các đối tượng tác động của trường đại học trong hành động bền vững

- Bàn về quan niệm mới của “Cộng đồng” trong thực hiện vì mục tiêu phát triển bền vững của các trường đại học

Chủ đề 5: Giáo dục những thế hệ người học có năng lực học tập suốt đời, là chủ thể hành động bền vững

- Vai trò của giáo dục trong phát triển bền vững

- Chân dung chủ thể hành động bền vững

- Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của giáo dục đại học trong phát triển các thế hệ người học hành động bền vững

 

Các bài được chấp nhận sẽ đăng trong kỷ yếu của hội thảo, các bài đạt tiêu chuẩn sẽ được xuất bản trên các tạp chí hàng đầu như Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES), Tạp chí BUILT; và các tạp chí khác đang tiếp tục được cập nhật.

 

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI - INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

- Đại học Handong Global, Hàn Quốc (Handong Global University)

- Đại học Auckland, New Zealand (University of Auckland)

- Đại học Bách khoa Milan, Ý (Polytechnic University of Milan)

- Đại học Trieste, Ý (University of Trieste)

- Đại học Melbourne (University of Melbourne)

- Đại học quốc gia Seoul (Seoul National University)

- Đại học Thammasat, Thái Lan (Thammasat University)

- Đại học bang Portland, Mỹ (Portland State University)

- Viện công nghệ quốc gia Catula, Ấn Độ (National Institute of Technology Catula)

 

CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG:

  • 05/10/2022: Hạn cuối nộp bài hội thảo (full paper submission)
  • 05/11//2022: Thông báo kết quả (full paper acceptance)
  • 10/11/2022: Đăng ký tham dự và thanh toán phí tham dự (registration and payment)
  • 08/12/2022: Hội thảo SUDOC (conference date)

Thông tin chi tiết về hội thảo, quý Thầy Cô vui lòng truy cập website: http://sudoc.info/

 

Thông tin liên hệ:

 

Email: sudoc@ueh.edu.vn hoặc bachvan@ueh.edu.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự của quý thầy cô.


Ban Đề án bền vững UEH.