Hội thảo quốc tế thường niên "The International Conference on Business and Finance” ICBF 2023

 

Hội thảo quốc tế thường niên "The International Conference on Business and Finance” ICBF 2023 sẽ được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2023. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ các nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh,...

Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín như:

- Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – ISI-ESCI

- Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus

- Special Issue - International Journal of Economics and Management (University Putra Malaysia) – Scopus

- China Finance Review International - Scopus

- Special Issue - Journal of Chinese Economic and Business Studies - Scopus.

- Ngoài ra, nhiều bài báo cũng được chọn lọc công bố ở Book Series Vietnam and The Global Economy (World Scientific, Singapore).

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh và các học giả tham gia viết bài hội thảo.

Các mốc thời gian quan trọng:

·         15/09/2023: Hạn cuối nộp bài.

·         20/09/2023: Hạn cuối đăng ký tham dự.

·         28-29/09/2023: Ngày diễn ra hội thảo.

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các nhà khoa học!

---------

Để biết thêm thông tin chi tiết Hội thảo, Quý thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh và quý học giả vui lòng truy cập trang website chính thức: https://icbf2023.sciencesconf.org/

Thông tin chi tiết về Hội thảo, liên hệ:

 Email Ban tổ chức: icbf@ueh.edu.vn