JEUL Final Project Meeting & JEUL Dissemination Event

 
 
  • Thời gian: 13:00 - 17:00 thứ Sáu ngày 16/9/2022
  • Địa điểm: B1.205, cơ sở B Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM