Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Chính sách công, ngành Quản lý công hệ Điều hành cao cấp năm 2023

Thời gian: 08h00 ngày 11 tháng 11 năm 2023
Địa điểm: Hội trường A.103, Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM