Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Hoạt động giáo dục đại học hiện nay đang vận hành trong bối cảnh rất nhiều thay đổi và thách thức của nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong thời gian qua, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã hợp tác với nhiều trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và trên thế giới. UEH xác định mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp là một trong những chiến lược quan trọng trong việc phát triển giáo dục tại Việt Nam. Các hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của UEH, đồng thời hỗ trợ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao vào đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

Nhằm tiếp nối tinh thần đó,  Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) sẽ tổ chức lễ kí kết biên bản ghi nhớ, vì mục tiêu hướng đến trách nhiệm xã hội, xây dựng một đội ngũ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, và hội nhập với quốc tế qua các chương trình học kỳ doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên….

Thời gian: 14h00-15h00 Thứ tư ngày 21 tháng 09 năm 2022

Hình thức: Trực tiếp, phòng B1-205, Đại học Kinh tế TP. Chí Minh, 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ trì: PGS.TS Bùi Thanh Tráng - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh Doanh UEH kiêm trưởng khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Marketing; Đại học Kinh Tế TP.HCM

Đối tượng tham dự:

  • Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
  • Đại diện Ban giám hiệu – Trường Kinh Doanh UEH; Đại học Kinh tế TP.HCM.
  • Giảng viên Khoa Kế toán – Trường Kinh Doanh UEH; Đại học Kinh tế TP.HCM.

Nội dung chương trình

  • 13h30 - 14h00: Chào đón khách mời
  • 14h00 - 14h05: Giới thiệu đại biểu UEH & EY
  • 14h05 - 14h10: Phát biểu từ đại diện UEH
  • 14h10 - 14h15: Phát biểu từ đại diện EY
  • 14h15 - 14h30: Ký kết MOU
  • 14h30 - 15h00: Trao quà, chụp ảnh lưu niệm và kết thúc chương trình