Lễ ký kết giữa COB và trường California State University, Fullerton (Mỹ)

Thời gian: 16g30 , thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: B1.204, cơ sở B - 279 Nguyễn tri Phương, Q.10, TP.HCM