Lễ ký kết MOU giữa COB và Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease

- Thời gian: 10g00 - 11g00, thứ Năm, ngày 17 tháng 05 năm 2023

- Địa điểm: B1.204, cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM