Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2023

Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2023
Thời gian: 8:00, Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023
Địa điểm:  Hội trường A.116 - Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM