Sustainable Mekong Workshop Series 2022 (SM): “Sustainable development in rural areas”

 

Hội thảo Quốc tế Sustainable development in rural areas nằm trong chuỗi hội thảo Sustainable Mekong Workshop series (SM) do UEH Phân hiệu Vĩnh Long đăng cai tổ chức nhằm mục tiêu tích hợp các hoạt động hợp tác năng động trong nước và quốc tế, góp phần phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo đang tiến hành nhận bài tham luận email smworkshop@ueh.edu.vn

- Hạn cuối nhận toàn văn tham luận qua email: 31 tháng 08 năm 2022

- Tổ chức Hội thảo: 23 tháng 09 năm 2022.

- Địa điểm: UEH Phân hiệu Vĩnh Long, 1B Nguyễn Trung Trực, TP. Vĩnh Long.

- Tham luận được duyệt sẽ đăng kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Hội thảo nhận tham luận từ các lĩnh vực: Kinh tế học, Tài chính, Chính sách công, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học môi trường, Khoa học Quản lý.

Keynote speakers:

- PGS. TS. Hisaki Kono (Khoa Kinh tế, Đại học Kyoto, Nhật Bản)

- PGS. TS. Karen Abalos-Orendain (Khoa Triết học, Đại học Diliman, Philippines)

Hướng dẫn viết tham luận: 

- Tham luận bằng tiếng Anh.

- Tóm tắt: tối đa 300 chữ.

- Toàn văn: tối đa 5000 chữ.

- Trích dẫn: APA style

- Miễn phí tham dự và nộp tham luận.

Chủ đề viết tham luận:

- Vấn đề di dân từ vùng nông thôn ra thành thị;

- Chính sách phát triển cho khu vực nông thôn nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng;

- Vấn đề phát triển du lịch bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

- Tâm lý cộng đồng và sự phát triển bền vững tâm lý cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

- Phát triển không gian đô thị bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

- Vấn đề phát triển kinh tế gắng với việc tạo việc làm cho khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

- Phát triển và bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

- Thực trạng biến đổi khí hậu và tác động đến chiến lược phát triển khu vực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Quý thầy cô nếu quan tâm gửi bài tham luận và tham dự hội thảo, xin vui lòng toàn văn tham luận qua email smworkshop@ueh.edu.vn

Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức hội thảo: smworkshop@ueh.edu.vn

UEH Phân hiệu Vĩnh Long: phvl@ueh.edu.vn

Tiến sĩ Đỗ Kiên Trung (điều phối viên quốc tế): dokientrung@ueh.edu.vn