Talk show “How DEIA Fits Into the Vietnamese Context and the Role of DEIA in Leadership”

DEIA - Diversity (đa dạng), Equity (bình đẳng), Inclusion (hòa nhập) và Accessibility (tiếp cận) -là một trong những chiến lược thúc đẩy sự đa dạng, đảm bảo công bằng, hòa nhập hiệu quả và tăng cường khả năng tiếp cận trong tất cả các khía cạnh để góp phần xây dựng một môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. 

Việc ứng dụng DEIA vào quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng bởi các định kiến và thiên kiến cũng như khó khăn của các lãnh đạo trong việc thấu cảm với những khác biệt về thế hệ, cá tính và phong cách làm việc của các nhân viên dưới quyền;...

Nhằm giúp sinh viên UEH trau dồi các kỹ năng hội nhập thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo và có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận với môi trường làm việc đa quốc gia và đa văn hóa, Thư viện UEH phối hợp với Khoa Ngoại ngữ và Tổng lãnh sự quán Hoa kỳ tại TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm: “How DEIA Fits Into the Vietnamese Context and the Role of DEIA in Leadership” 

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:
  • Đối tượng tham dự: sinh viên UEH và các chương trình liên kết với UEH
  • Số lượng dự kiến: 200 sinh viên
  • Thời gian: 14:30 - 16:30 - Thứ Sáu, ngày 09/06/2023
  • Địa điểm : Hội trường B1.302 - Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM.
--------------------------------
THÔNG TIN BTC:

UEH Smart Library

AskUsNow@ueh.edu.vn

https://smartlib.ueh.edu.vn/

UEH School of Foreign Languages

teamsfl@ueh.edu.vn

https://www.facebook.com/SFL.KhoaNgoaiNguUEH