Tọa đàm “SRS 2022” kỳ 6 với chủ đề "Increase your chances for publication success"

Khoa Ngân hàng – Trường Kinh doanh UEH tổ chức buổi tọa đàm “SRS 2022” kỳ thứ 6 với chủ đề "Increase your chances for publication success", với sự tham gia của GS.TS. Desmond Doran  – University of Kent, UK.

Thông tin chi tiết như sau:

• Thời gian: 10:00 (GMT +7) – Thứ Tư, ngày 14 tháng 09 năm 2022
• Địa điểm: B1-205, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)
• Chủ đề: "Increase your chances for publication success"

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nếu không thể tham dự trực tiếp, có thể truy cập đường link của SRS 2022 tại: 

https://bit.ly/3THgdtU

Meeting number:  2517 621 8114

Password: pXYYfJrm539