Tọa đàm với Ngân hàng thế giới: "Đánh giá về thực trạng Đói nghèo và Bình đẳng tại Việt Nam năm 2022"

Thời gian: Thứ hai, ngày 29/8/2022 (8:00)

Địa điểm: Phòng B1.204, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Diễn giả

  • TS. Matthew Wai-Poi, Chuyên gia Kinh tế trưởng về Thực hành toàn cầu đói nghèo và bình đẳng của Ngân hàng Thế giới
  • TS. Judy Yang, Chuyên gia Kinh tế về Thực hành toàn cầu đói nghèo và bình đẳng của Ngân hàng Thế giới

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms Liên Nguyễn (email: lien.nguyen@ueh.edu.vn)